خرید با موفقیت انجام شد

جهت پی گیری ارسال کالا لطفاً با تلفن ۶۶۵۶۹۲۰۵ تماس حاصل فرمایید.

همچنین می توانید اطلاعات پرداخت و ارسال کالا شامل تاریخ و ساعت واریز، شماره کارت واریز کننده، نام خریدار، تلفن، آدرس تحویل کالا و ساعات حضور در محل را از طریق ایمیل و یا تلگرام برای ما ارسال نمایید:

Telegram: @Ratin_biz

Email: info@Ratin.biz